Składki członkowskie

Wysokości składek członkowskich:

Członkowie nadzwyczajni 120 zł rocznie
Członkowie zwyczajni 120 zł rocznie

Członkowie wspierający:

Osoba fizyczna minimum 500 zł rocznie
Osoba prawna minimum 5000 zł rocznie

 

Zapraszamy do wypełnienia skróconego formularza członkowskiego.

Numer konta:
IX o PKO BP S.A. Warszawa
54 1020 1097 0000 7202 0088 1136