Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

           Stowarzyszenie PTOiPr powstało w 2002 r. Piętnastu członków założycieli z dziedziny ortopedii, chirurgii, fizjoterapii, ortotyki, protetyk i obuwia ortopedycznego zainicjowało ruch, który trwa do dnia dzisiejszego. Organizujemy konferencje, spotkania poświęcone tematyce indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego w kontekście dysfunkcji narządu ruchu.

 

 

"ZAWSZE DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA JEST LEPSZA OD KONCEPCJI INDYWIDUALNYCH"

 

1  Ponad 50 członków 2  18 zrzeszonych zakładów ortopedycznych 3 15+ lat doświadczenia  4 Zakres działalności Cała Polska 
TRiSR 20-21.04.2018

Ortopodologia - Radom 2018

1 2 facebook download png