Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

 WHOPolskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu współpracuje z WHO Team Poland i KIF w grupie RWTT w projekcie WHO "GROWE Project" jako przedstawicieli grupy zawodowej protetyków i ortotyków.

Projekt zajmuje się oceną grupy zawodowej protetyków i ortotyków.

Zaproszenie do projektu

WHO GROWE Poland Rehabilitation Workforce Task Team Terms of Reference (17 August 2021)

WHO GROWE National Rehabilitation Workforce Evaluation Concept Note (17 August 2021)

 


 

logo

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektów szkolnictwa branżowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 


 

enable logo 1

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu współpracuje z inicjatywą społeczną o zasięgu międzynarodowym e-Nable. Część naszych członków jako wolontariusze przyłączyło się do społeczności e-Nable Polska. Z naszej strony oferujemy rodzicom swoich pociech wykonanie bezpłatnego skanu 3D kończyny górnej. Sam skan jest niezwykle przydatny podczas skalowania bądź projektowania "ręki e-Nable". Poniżej zanajduje się mapa zakładów ortopedycznych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, gdzie znajdują się skanery omiatające 3D. Zapraszamy!!! ZOBACZ MAPĘ ZAKŁADÓW ORTOPEDYCZNYCH - SKANERY OMIATAJĄCE 3D

 

 

"Eksperymentalne urządzenie, drukowane za pomocą drukarek 3D, zwane dalej „ręką e-Nable” NIE JEST WYROBEM MEDYCZNYM. Jest to urządzenie projektowane przez amatorów, hobbystów, studentów, pod nadzorem profesjonalistów medycznych lub nie, wykonywane przez wolontariuszy na całym świecie, na podstawie darmowych projektów publikowanych przez społeczność e-Nable. Ręka e-Nable ma za zadanie wspomóc rehabilitację, fizjoterapię, poprawić samoocenę odbiorcy, poprawić jego pozycję w społeczności." [www.e-nable.pl]

W przypadku braku punktu skanowania w Państwa regionie, prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc! 

 


 

logo Tu Du

Kolejną modelową kooperacją jest współpraca PTOiPr z Platforma TuDu.org.pl - narzędziem, z którego z sukcesem korzystają organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, biblioteki, domy kultury, szkoły i inne instytucje.

 

 

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w ramach jednego projektu zleciło wykonanie przez wolontariuszy trzech zadań (opis poniżej):

TuDu zadania

 

 

 

 

 


 

mae logo

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

 

 

 

 

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków obu stron

2. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową opiekę osób z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.

3. Udoskonalania procesu kształcenia członków obu stron celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania, dostosowywania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.

4. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

5. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

 


 

pswbpPolskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało porozumieniu o współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlasce. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

 

 

 

Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym. Państwowa Szkoła Wyższa jest jednocześnie Partnerem Wiodącym działań naukowo badawczych Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu.

 


Fizjoterapia Polska2Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Stowarzszeniem Fizjoterapia Polska. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

 

 

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków obu stron

2. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową opiekę osób z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.

3. Udoskonalania procesu kształcenia członków obu stron celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania, dostosowywania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.

4. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

5. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

 

ptoipr SFP 1

 

 

 

 

https://fizjoterapeuci.org/wspolpraca-stowarzyszenia-fizjoterapia-polska-i-polskiego-towarzystwa-ortotyki-i-protetyki-narzadu-ruchu/

 


 

FF
Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Fancelarią Prawniczą FAIRFIELD. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli     współpracy na polu merytorycznym.

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz w programach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Unię Europejską.

2. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków PTOiPr

3. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową rehabilitację i profilaktykę związaną z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski. 

4. Udoskonalania procesu dostarczania wiedzy legislacyjnej członkom PTOiPr celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.

5. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

6. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

 


 

cropped logotyp PTF200Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

 

 

 

 

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków obu stron

2. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową opiekę osób z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.

3. Udoskonalania procesu kształcenia członków obu stron celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania, dostosowywania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.

4. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

5. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

 


 

PSD

 

 

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

 

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową rehabilitację i profilaktykę osób chorujących na cukrzycę celem minimalizacji skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.

2. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

3. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

 


 

logo ispo 2Przedsatawiciel w osobie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu należy do Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Protetyki i Ortotyki (ISPO POLSKA)

www.ispopolska.pl

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach