Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

 • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
 • DSC09742.jpg
 • slider-orthosis-449686_1280.jpg
 • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg
 • Dążenia do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych indywidualnych i seryjnych zajmujących się również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu.
 • Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
 • Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacjii dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.
 • Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów i integracji środowiska.
 • Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanie i reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w wyroby medyczne oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne.
 • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą.

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach