Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

 • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
 • DSC09742.jpg
 • slider-orthosis-449686_1280.jpg
 • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg
 • Dążenia do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania,Dążenia do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania,budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych indywidualnych i seryjnychzajmujących się również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nadosobami stosującymi wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu.
 • Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomuUpowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomuumiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
 • Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacjiWspółdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacjii dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.
 • Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanieUdzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowaniewspółpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywaniaproblemów i integracji środowiska.
 • Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanieDbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowaniei reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowychi międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w wyroby medyczne orazWspółpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w wyroby medyczne orazz innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania,budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych jak również innymidziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne.
 • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu,Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu,propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnieńinterdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi orazreprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą.

Wydarzenia


Konferencja szkoleniowa UTH, SFP, KIF, PTOiPr, NFZ

1

1 2 facebook download png

 

Partnerzy naukowi realizowanych projektów badawczych PTOiPr

CUERPOWZSO Logo f

Medilogo 2

Partner wiodący działań naukowo-badawczych

pswbp

V Ogólnopolska Konferencja dla Opiekunów Medycznych

II Kongres KIF

1 Kongres cennik 1024x724