Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg
  • Małgorzata Kahl - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
  • Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz - członek Komisji Rewizyjnej
  • Marcin Zaczyk - członek Komisji Rewizyjnej

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach