Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

  • 7048338-oscar-pistorius-900-625.jpg
  • DSC09742.jpg
  • slider-orthosis-449686_1280.jpg
  • slider-prosthetic-foot-2291027_1920.jpg

Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Głównego. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego w miarę potrzeby, jednak nierzadziej niż raz na pół roku. Wskłąd Rady Konsultacyjnej wchodzą:

 

  • Rafał Pierzchalski - przewodniczący Rady Konsultacyjnej - z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego PTOiPr 
  • Mateusz Curyło - przewodniczący Sekcji Naukowej
  • Filip Zarychta - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  • Małgorzata Kahl - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Agnieszka Ciukszo - członek ISPO International

 

Prezes Zarządu może zapraszać na posiedzenie Rady Konsultacyjnej osoby spoza Towarzystwa, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym.

Wydarzenia


Uczestnictwo w Klastrach